Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Share

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

Trandumskogen

Trandumskogen i Ullensaker kommune er i dag et minnested og har en sentral plass i beretningen om andre verdenskrig i Norge. Totalt ble 194 personer henrettet i området av den tyske okkupasjonsmakten. 173 norske statsborgere, 15 russere og 6 briter mistet livet her. De døde ble lagt i massegraver på stedet der de ble skutt, men ble etter krigens slutt identifisert og flyttet til sine hjemsteder. Tanksskytebanen ble anlagt av okkupasjonsmakten og har store dimensjoner. Banen ble brukt til treningsskyting med tank. I dag står flere vegger i armert betong igjen av den ca. 300 meter lange banen som ender i en voll. Skytebanen bidrog også til å kamuflere skytestøy fra avrettinger. Trandumskogen har fått et monument som ble avduket i 1954 av kronprins Olav for å hedre de falne på stedet. I 1970 ble en minneplakett med navnene på de henrettede reist. Området er fredet og omfatter en avgrenset del av skogen, tanksskytebanen og seremoniplassen.