Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Share

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

Steinkirker

I Norge i dag finnes det ca. 150 steinkirker fra middelalderen. Sannsynligvis har det eksistert omkring 300 steinkirker her i landet. De fleste steinkirkene ble bygget mellom 1150-1250. Værnes kirke regnes som den eldste bevarte fra tidlig 1100-tall. Det er vanlig å dele steinkirkene fra denne perioden i to epoker. Steinkirker fra 1100-tallet og tidlig 1200-tallet blir betegnet som romanske. Steinkirkene fra sent 1200-tall og utover blir kalt gotiske. De største kirkene fra denne tiden er Nidarosdomen, Stavanger domkirke og Mariakirken i Bergen som alle har både romanske og gotiske trekk. De fleste av de bevarte kirkene er ombygde og ofte utvidet siden middelalderen slik at de preges av å tilhøre flere epoker. Et mindretall har gjennomgått mindre endringer og er fortsatt i bruk. Et tyvetalls kirker fungerer kun som museumskirker.