Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Share

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

Kirker

Etter reformasjonen i 1537 var det først på 1600-tallet kirkebyggingen tok seg opp igjen. Lafteteknikken ble den ledende byggemetoden også inn på 1700-tallet. Korskirkeplanen var dominerende, men vi har også eksempler på Y-kirker og åtte-kant kirker. På 1800-tallet ble langkirkeplanen den dominerende kirketypen, men også sentralkirker ble bygget. Tegl ble stadig vanligere som byggemateriale, men det vanligste byggematerialet var fortsatt tre. På begynnelsen av 1900-tallet ble kirker av store steinblokker bygget. Utover århundret og funksjonalismens gjennombrudd ble det vanlig å bygge kirker i betong. Etter krigen fikk også kirkene i stor grad endret utseende med f.eks. rektangelplan og vifteplan.