Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Share

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

Kulturmiljøer

Når kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng, kalles dette et kulturmiljø. Kulturmiljøer kan for eksempel være et byområde, en setergrend, et fiskevær eller et industriområde med fabrikker og boliger. Begrepet kulturmiljø kom inn i kulturminneloven i 1992. Det ble mulig å frede kulturmiljø utfra den totale kulturhistoriske verdien av miljøet, uten at de enkelte elementene i miljøet er fredingsverdige i seg selv. I dag er tolv kulturmiljøer i Norge fredet og det arbeides med en fredning av fiskeværet Henningsvær.