Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Share

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

Aktuelt: Henningsvær

Henningsvær ligger på sørspissen av Austvågøya i Lofoten og er et av landets største fiskevær. På 1800-tallet vokste fiskeværet kraftig på grunn av stor etterspørsel etter torsk i Europa. Det ble bygget flere boliger og bruksbygninger og infrastruktur som fyr, dampskipruter og telegraf ble utviklet.  Veksten i fiskeriene fortsatte da fiskeflåten ble motorisert på 1900-tallet. Havna, boliger og forretningsvirksomhet ble utviklet  ytterligere. Den nyere historien, med endringer i fiskerinæringen og fremvekst av nye næringer fra 1970-tallet, har også satt sine spor på stedet. I forbindelse med arbeidet med fredning av Henningsvær har Riksantikvaren bestilt nye bilder fra fiskeværet. I vårt arkiv har vi noen få eldre bilder fra stedet som du også kan se nedenfor.