Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Share

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

Aktuelt: Middelalderparken Oslo

Som en del av Follobane-prosjektet har det vært gjennomført omfattende arkeologiske utgravninger i området innenfor Bispevika i Oslo. Riksantikvaren har fungert som faglige rådgivere i prosjektet. Som et resultat av at jernbanesporene til den nye Follobanen nå er lagt under bakken blir Middelalderparken dobbelt så stor. Nå skal parken rustes opp og tilbakeføres. Fredag 11. sept kl. 11 presenterer Riksantikvaren, Oslo kommune og Bane NOR hvordan den nye parken skal bli i utendørsutstillingen "Middelalderparken inn i fremtiden" i Middelalderparken. Nedenfor vises en del materiale fra Riksantikvarens arkiv knyttet til Middelalderparken. Kort oppsummert viser fotoene og tegningene følgende: Gamle oversiktsfoto over Sørenga fra siste halvdel av 1800-tallet. Tegninger knyttet til Mariakirken som befant seg under en låve på Sørenga. Foto fra jernbanens spor gjennom området i 1892 og fra utgravinger av Mariakirken i1935 og 1961. Oversiktsfoto over området fra 1990-tallet og riving av Loengbrua i 1996. Til slutt nye foto fra utgravningene i 2013.