Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Share

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

Aktuelt: Narvikfjellene

I dette området finnes det et stort antall krigsminner i form av skytestillinger, hvilestillinger, telt- og leirplasser, observasjonsstillinger, og tusenvis av løsfunn fra krigshandlingene i mai og juni 1940. Rundt 700 krigsminner er registrert og kartfestet, det finnes også et stort antall kulturminner i områder som ikke er systematisk registrert. Det krigshistoriske landskapet utgjør et fjellområde på om lag 26,9 km2 i Narvik kommune, Nordland. Området utgjør likevel bare en liten del av fjellområdene i Narvik hvor det foregikk kamper mellom tyske og norske (med allierte) styrker foregikk vinteren og våren 1940.